Προϊοντα

ΣΤΑΘΜΗ

ΣΤΑΘΜΗ

Η μέτρηση στάθμης γίνεται με διάφορους τρόπους. Η επιλογή του κατάλληλου οργάνου μέτρησης εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής και τις συνθήκες που επικρατούν στο υλικό, τη στάθμη του οποίου επιθυμούμε να μετρήσουμε.

Η στάθμη μετριέται κυρίως με εμβαπτιζόμενους μεταδότες υδροστατικής πίεσης, με υπερήχους, με radar guided wave και με χωρητικούς αισθητήρες.