Προϊοντα

ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ (ENCODERS)

ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ (ENCODERS)

Οι παλμογεννήτριες (encoders) του οίκου HONTKO καλύπτουν μια πληθώρα βιομηχανικών εφαρμογών που απαιτούν μέτρηση θέσης.


Με διάφορους τύπους, ανάλογα με την εφαρμογή και την τοποθέτηση που απαιτείται, μπορούμε να μετρήσουμε με μεγάλη ακρίβεια τη μετακίνηση του φορτίου.

 

Οι κύριες κατηγορίες encoder είναι οι εξής:

(α) περιστροφικές (rotary)

(β) με τροχό κύλισης (meter wheel)

(γ) με συρματόσχοινο (linear wire) και

(δ) με συρματόσχοινο και έξοδο 4-20mA