Προϊοντα

SCADA

SCADA

Με τον όρο SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) εννοούμε κάθε εφαρμογή που συλλλέγει δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία ενός συστήματος με στόχο αρχικά τον ελεγχο και μετέπειτα τη βελτιστοποίηση του.

Το InduSoft Web Studio® αποτελεί μία εξαιρετική συλλογή εργαλείων αυτοματισμού για την ανάπτυξη HMIs, συστημάτων SCADA και embedded instrumentation. Με τη χρήση των InduSoft integrated Web technologies αξιοποιεί κανείς τις δυνατότητες της σύνδεσης μέσω Internet/intranet.


Μερικά από τα πλεονεκτήματα του InduSoft Web Studio® είναι τα ακόλουθα:


1. Εξοικονόμηση χρόνου – Βλέπεις την παραγωγική διαδικασια από το γραφείο ή το κινητό σου χρησιμοποιώντας έναν standard browser (Internet/intranet συμπεριλαμβανομένου του XML support).
2. Σαφής πληροφόρηση –  Υποστηρίζει πολλές γλώσσες (UNICODE), γεγονός που βοηθάει τους οperators στη γρήγορη κατανόηση και καθιστά εφικτή την εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση και χρήση των projects οπουδήποτε.
3. Εξοικονόμηση χρημάτων – Το αναπτύσσεις μία φορά και το χρησιμοποίείς σε κάθε πλατφόρμα που υποστηρίζεται από τη Microsoft, όπως Windows CE, Mobile, XP Embedded και Server editions. Το "InduSoft IoTView" υποστηρίζει επίσης Linux* και VXWorks.
4. Ευελιξία – Περισσότεροι από 250 drivers, OPC (client και server) και TCP/IP για επικοινωνία με το PLC ή τον controller σου.
5. Γρήγορη επιλυση προβλημάτων – Γρήγορη ενημέρωση για alarms, με εμφάνιση on-screen ή ειδοποίηση μέσω email, PDA, κινητών τηλεφώνων ή web browsers.
6. Ενσωμάτωση στη λειτουργία της επιχείρησης – Συνδέεται εύκολα με τα συστήματα ERP και “back-office”  χρησιμοποιώντας ενσωματωμένη relational database connectivity
7. Μείωση του χρόνου μη λειτουργίας της διαδικασίας – Χρησιμοποίησε open technologies (ActiveX, .NET) για να οπτικοποιήσεις manuals, να επιδιορθωσεις video ή ηχηχτικά μηνύματα.
8. Προσφέρει τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για Key Performance Indicators (KPI) και Overall Equipment Effectiveness (OEE).
9. Διεθνής Αναγνώριση – Από το 1997 η InduSoft έχει εκδώσει περισσότερες από 350.000 άδειες.

 

Για να αποκτήσετε μια εικόνα δείτε τα παρακάτω links:

InduSoft Web Studio v.8.0 Quick Start Video

Introduction to InduSoft Web Studio 8.1 + SP5

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.